Sunday, December 30, 2012

Beladiri Wanita: W.A.S.P


W.A.S.P

W.A.S.P merupakan ringkasan dari bahasa Inggeris yang bermaksud “Women Awareness & Self Protections Programs”, di terjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai “Program Beladiri dan kesedaran keselamatan untuk wanita”.

            Initiatif dan motivasi datang dari kesedaran kerana semakin meningkatnya kejadian jenayah dan kekerasan yang mensasarkan kaum Hawa. Berdiam diri tidak akan mengubah apa-apa. Tindakan proaktif perlu agar dengan menyediakan program yang tersusun dan efektif akan mempersiapkan wanita dari segi fizikal dan mental agar memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan situasi yang mengancam keselamatn diri dan memiliki pengetahuan dan skill yang cukup untuk menyelamatkan diri.
           
            Apakah perbezaan program WASP jika dibandingkan dengan program Beladiri yang lain?

W.A.S.P direka khusus mengikut fitrah wanita itu berdasarkan kekuatan fizikal,cara berpakaiaan dan suasana kehidupan dan persekitaran dunia moden hari ini. Kaedah  beladiri yang diguna pakai di ekstrak dari SILAT yang merupakan metodologi kombatif yang telah dikaji dan disusun agar dapat digunakan secara efektif serta tidak melibatkan masa pembelajaran yang panjang. Sesuai di praktikan oleh wanita yang tidak memiliki tahap kecergasan diri yang tinggi. Semua wanita boleh mempelajarinya dan apa yang dipelajari adalah bekalan sepanjang hayat.

W.A.S.P bukan program Beladiri berbentuk tradisional yang mengambil masa yang panjang untuk dipelajari. Teknik atau kaedah yang digunakan adalah di ekstrak dari aspek kombatif Seni Beladiri Tradisi Melayu iaitu Silat itu sendiri.Peserta akan diajar bagaimana menggunakan dan bila masa terbaik untuk mengaplikasikan teknik tempur.

Aspek Pukulan akan meliputi hampir 60%  teknik dan kaedah beladiri. Teknik kuncian hanya meliputi peratusan kecil dari keseluruhan modul beladiri W.A.S.P . Konsep pukulan lebih efektif terutamanya bila berhadapan dengan lawan yang memiliki fizikal yang lebih besar dari mangsa.

Bagaimana anda berlatih begitulah anda berlawan! Jika fokus latihan sebagai contoh banyak tertumpu pada mengunci penyerang. Jika berlaku situasi yang mana wanita perlu mempertahankan diri secara teori mereka akan cuba mengunci penyerang,pada hal hakikatnya sangat sukar untuk mengunci lawan yang berfizikal lebih besar serta lebih dari seorang,kerana rata-rata wanita Asia memiliki fizikal yang kecil!

            Sasaran program adalah wanita yang terdiri dari Profesional,wanita berkerja termasuk juga golongan Surirumah yang semakin terdedah dengan kejadian penderaan rumah tangga.

            Program W.A.S.P di bahagikan kepada dua kategori:

            1.Program berbentuk Seminar.
           
            Program berbentuk seminar adalah Intensif, disusun untuk golongan wanita yang tidak memiliki kelapangan disebabkan faktor kerjaya dan juga tanggunjawab sebagai surirumah tangga. Mereka ynng berminat bolehlah mengikuti program yang telah ditetapkan waktu dan masanya serta tidak meganggu komitmen mereka terhadap kerjaya dan rumahtangga.

            2. Kelas Mingguan.

            Kelas mingguan adalah mengikut waktu dan masa yang telah ditetapkan. Sesuai untuk golongan wanita yang memiliki masa dan ingin mempelajari ilmu beladiri untuk tujuan kecergasan fizikal serta mempertajam dan memantapkan skil dan kemahiran beladiri yang di miliki.

No comments:

Post a Comment